1. De rol van de kinderarts
Contact
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

De rol van de kinderarts

De kinderarts stelt de diagnose AD(H)D, zo nodig aangevuld met psychologisch onderzoek door de kinderpsycholoog. Als het nodig is, schrijft de kinderarts medicatie voor. Verder volgt de kinderarts in samenwerking met de ADHD-consulente het verloop van de behandeling en past zo nodig medicatie aan.