ADHD
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Algemene tips

Kinderen met ADHD hebben baat bij veel structuur en duidelijkheid. De omgevingsfactoren, hoe ouders en school met het kind omgaan, kunnen de concentratie problemen, de impulsregulatie problemen en hyperactiviteit versterken of ondersteunen. Ouders kunnen kinderen helpen in het geven van overzicht, door taken of opdrachten visueel te maken met pictogrammen. Het kan helpen om opdrachten in deeltaakjes te verdelen en complimentjes te geven bij gewenst gedrag.

School

Ook op school kunnen er aanpassingen in de klas worden gemaakt. Geef het kind een tafeltje vooraan in de klas (dan zijn er minder afleidende prikkels binnen zijn blikveld). Een kind voelt zich door zijn leerkracht gezien wanneer er geregeld even (oog)contact wordt gemaakt met de leerling. Vrije situaties kunnen het beste voorbereid worden door afspraken te maken over gewenst gedrag. Zeg niet alleen wat niet mag, maar vooral welk gedrag je wél wil zien. Een leerkracht kan wellicht het kind even bewust wat laten bewegen (even rennen, even een loopje om een klusje te doen).

Het is voor deze kinderen fijn als er even een korte pauze kan zijn tussen opdrachtjes waarin motorische activiteit wordt toegestaan. Straffen heeft vaak weinig resultaat, het is belangrijk goed uit te leggen welk gedrag je graag wil zien. Ook het inzetten van een koptelefoon (om prikkels van buitenaf te verminderen) en het geven van extra werktijd (in verband met het afgeleid zijn) kunnen het kind helpen.

Emoties

Het is voor deze kinderen belangrijk om de emoties van het kind te verwoorden (agressie, angst, verdriet) en geef daarmee als ouder of leerkracht erkenning en begrip. Het geven van overzicht is heel belangrijk, bij voorkeur via werken met een agenda of een rooster. Het is belangrijk een kind uit te leggen als er iets is misgegaan bij een ruzie, zodat het kan leren van die ervaring. Het is vaak te moeilijk voor het kind om zelfstandig te ordenen wat er gebeurde. Deze kinderen hebben juist veel sturing en uitleg nodig.

Medicatie

Naast begeleiding en eventueel gedragstherapie kan men kiezen voor medicatie om het gewenste gedrag te ondersteunen. Medicatie kan helpend zijn als een soort rem. Het gedrag wordt meer gereguleerd en de concentratie kan worden vergroot.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: