Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

ADHD

Wat is ADHD?

ADHD is een aandachttekortstoornis met gedragskenmerken als overbeweeglijkheid en impulsiviteit. ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dit: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

Niet ieder druk kind heeft ADHD. Kinderen met ADHD zijn niet altijd druk en kunnen zich wel goed concentreren op sterke prikkels. Het kost hen wel veel meer inspanning om zich te concentreren. We spreken alleen over ADHD als enkele verschijnselen al voor het zevende levensjaar aanwezig zijn.

Belangrijkste kenmerken van ADHD

Aandachts- en concentratieproblemen

Dit kan blijken uit: moeite hebben de aandacht bij een taak te houden, snel afgeleid zijn, dingen vergeten, spullen kwijtraken, slecht luisteren en aanwijzingen niet oppikken.

Hyperactiviteit en innerlijke onrust

Dit kan blijken uit: rusteloosheid, wiebelen, friemelen, niet op een stoel kunnen blijven zitten, rondrennen en veel praten.

Impulsiviteit

Dit kan blijken uit: moeite hebben op hun beurt te wachten, antwoorden voordat de vraag is afgemaakt, anderen vaak onderbreken of storen.

Stoornissen die veelvuldig samen voorkomen naast ADHD zijn: dyslexie en andere leerproblemen, motorische problemen (DCD), autisme spectrum stoornissen (ASS), angst- en stemmingsstoornissen en slaapproblemen.

Oorzaken ADHD

ADHD heeft te maken met stoffen die de prikkelgeleiding in de hersenen regelen. Recent onderzoek wijst uit dat het heeft te maken met een neurobiologische stoornis in de hersenen op het niveau van zenuwverbindingen (neurotransmissie). Erfelijke factoren en omgevingsfactoren spelen hierbij een grote rol.

Risicogroepen

Kinderen (diagnose mogelijk vanaf basisschoolleeftijd) en jongeren met ernstige problemen in concentratie, overbeweeglijkheid en impulsief gedrag. ADHD komt vaak voor naast andere gedragsstoornissen en/of leerproblemen.

Preventie

ADHD is niet te voorkomen. In de meeste gevallen is het erfelijk bepaald. In enkele gevallen ontstaat de stoornis door zuurstoftekort bij geboorte, hersenvliesontsteking, of een foetaal alcoholsyndroom. ADHD kan versterkt worden door de opvoedkundige problemen in het gezin. Kinderen met ADHD hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en grenzen.

Verschil ADHD en ADD

Een veelvoorkomende variant van ADHD is ADD. Kinderen met ADD worden niet alleen afgeleid door externe prikkels, maar ook vaak door interne prikkels. Dit kan zich uiten in dromerigheid en een trage informatieverwerking. Kinderen met ADD zijn vaak (erg) stil, teruggetrokken en passief.

Doorverwijzen

Als intensievere begeleiding of pedagogische ondersteuning nodig is, wordt uw kind doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg of naar de Geestelijke Gezondheidszorg. Wanneer ADHD voorkomt naast een autistische (of aanverwante) stoornis en de autistiforme kenmerken de bovenhand hebben, verwijst de kinderarts door naar 'Karakter' (Instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie) voor begeleiding en behandeling.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: