Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Aderlating

U heeft afgesproken met uw specialist dat u binnenkort een aderlating ondergaat. Hier vindt u meer informatie over deze behandeling.

U heeft een afspraak op:

Datum: .............. tijd: ..............  locatie: .............. 

Wat is een aderlating? 

Bij aderlating nemen we bloed bij u af via een naald in een ader in uw arm. Aan de hand van uw actuele hemoglobine (Hb)-gehalte of hematocriet (Ht) bepalen we of aderlating bij u mag plaatsvinden. Als de Hb- of Ht-waarde te laag is, vindt er geen bloedafname plaats. Voor deze behandeling is het nodig dat u een afspraak maakt.

Waarom een aderlating? 
Aderlating wordt toegepast bij mensen bij wie te veel ijzer in het bloed zit (hemochromatose of ijzerstapeling) of die te veel rode bloedcellen aanmaken (de ziekte polycythemia vera). Te veel ijzer in het bloed is schadelijk voor het lichaam. Aderlating is dan een effectieve manier om weefselschade ten gevolge van ijzerstapeling te voorkomen of te beperken. Bij de ziekte polycythemia vera maakt het beenmerg te veel rode bloedcellen aan, waardoor het bloed stroperig wordt. Door aderlating vermindert het aantal rode bloedcellen.

Voorbereiding 

Voor aderlating is geen specifieke voorbereiding nodig. Wel raden we u aan om vooraf goed te eten en drinken. Als u medicijnen gebruikt, mag u deze gewoon blijven gebruiken.

Voorafgaand aan de aderlating wordt er bloed bij u afgenomen om het hemoglobinegehalte of het hematocriet te bepalen. Op basis van deze waarden bepaalt uw arts hoeveel bloed er bij u moet worden afgenomen. Meestal is dat ongeveer een halve liter.

De behandeling

U neemt plaats in een stoel. We plaatsen vervolgens een naald bij u in een geschikt bloedvat. Dit is bijna altijd in een bloedvat in uw arm. Het bloed dat we afnemen, vangen we op in een zak. Een weegschaal houdt het gewicht van deze zak met bloed voortdurend bij. Zo kunnen we zien wanneer de juiste hoeveelheid bloedafname is bereikt. Het bloed dat is afgenomen, vernietigen we.

De behandeling duurt ongeveer vijftien minuten. Als de naald verwijderd is, moet de plaats waar u de naald heeft gekregen nog minimaal vijf minuten goed worden afgedrukt. Daarom plaatsen we een elastieken hoes om de plek heen. Na de aderlating krijgt u iets te drinken en blijft u nog ongeveer vijftien minuten zitten.

Na de behandeling 

Klachten die na een aderlating kunnen ontstaan zijn: duizeligheid, vermoeidheid en/of een blauwe plek. Bij de eerste behandeling kunt u voor de zekerheid iemand meenemen die u naar huis kan brengen. Als u na de behandeling geen klachten heeft (geen duizeligheid), mag u opstaan en kunt u naar huis.

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan beantwoorden onze medewerkers van het laboratorium deze graag. Zij zijn te bereiken via onderstaand telefoonnummer:

Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium - Rijnstate Arnhem:
Telefoonnummer: 088 - 005 7777

Afspraak maken 

Voor aderlating kunt u een afspraak maken op een van de onderstaande locaties voor bloedafname. De tijdstippen waarop aderlating plaatsvindt staan hieronder vermeld.

Rijnstate Arnhem, route 41
Maandag t/m donderdag om 15.00 uur

Rijnstate Zevenaar, route 1
Maandag t/m vrijdag om 13.30 of 14.30 uur

Rijnstate Elst, bloedafname begane grond, wachtruimte 2
Dinsdag, woensdag en donderdag om 14.00 uur

Rijnstate Arnhem-Zuid, route 17 
Dinsdag t/m vrijdag om 14.00 uur

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: