Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Ademhalingsondersteuning NIV

Wanneer u last heeft van een acute ernstige benauwdheid, die onvoldoende verbetert na een behandeling met medicijnen of die zo ernstig is dat een behandeling met medicijnen niet meer mogelijk is, kan besloten worden te starten met ademhalingsondersteuning door een NIV behandeling.

Uw behandelend arts heeft samen met u besloten om te starten met een NIV behandeling. NIV staat voor Niet invasieve Ventilatie. Dit betekent dat uw ademhaling ondersteund zal gaan worden met behulp van een apparaat. 

Hier leest u wat deze behandeling inhoudt en voor u kan betekenen. 

Hoe werkt de ademhaling? 

Tijdens de ademhaling nemen de longen bij inademing zuurstof op en wordt bij uitademing onder andere koolzuurgas uitgescheiden. Als u, om welke reden dan ook, niet effectief ademhaalt, kan uw gaswisseling verstoord raken. Hierdoor kan het koolzuurgehalte stijgen en het zuurstofgehalte dalen. Dit wordt respiratoire insufficiëntie genoemd, ofwel een onvoldoende ademhaling. Hierbij ontstaat een ernstig tekort aan zuurstof en/of een overmaat aan koolzuurgas in uw bloed. Dit kan allerlei klachten geven zoals: benauwdheid, hoofdpijn, concentratiestoornissen en sufheid overdag. 

Doel 

Met de NIV behandeling proberen we de ademhaling zo te ondersteunen, dat de gaswisseling in de longen verbetert. 

Hoe werkt NIV? 

NIV wordt gedaan met behulp van een apparaat. U krijgt een transparant masker op dat met een slang is aangesloten aan het apparaat. Via het apparaat krijgt u door druk zuurstof toegediend en zo wordt u ondersteund bij de in- en uitademing. Bij inademing wordt de druk verhoogd en bij uitademing wordt de druk lager. Uw eigen inademing en uitademing gaan hierbij dus gewoon door. 
Het masker dat u opkrijgt is van kunststof. Er zijn twee verschillende soorten maskers. Het ene masker draagt u over het hele gezicht. Het andere masker bedekt alleen uw neus en mond. Met het masker op kunt u gewoon lezen en praten of tv kijken. Wanneer u medicijnen moet innemen of wilt eten en drinken wordt het masker losgemaakt.

U kunt zelf ook ten alle tijde het masker verwijderen door aan het rode koord te trekken. De verpleegkundige zal u uitleggen hoe dit werkt.
De verpleegkundige voert aan het begin van de behandeling regelmatig verschillende controles bij u uit zoals het meten van de bloeddruk, pols, temperatuur en het opmeten van het zuurstofgehalte in het bloed. De arts laat regelmatig bloed prikken waarin de verhouding tussen het koolzuurgehalte en zuurstofgehalte te zien is. Hierdoor kan de arts snel beoordelen of de behandeling aanslaat of de instellingen van het apparaat moeten worden veranderd. 

Voordelen NIV 

  • De behandeling kan plaatsvinden op de verpleegafdeling. U hoeft dus niet overgeplaatst te worden naar de Intensive Care.
  • U kunt makkelijker ademhalen.
  • De kans op luchtweginfecties is klein. 

Nadelen NIV 

  • Lekkage van lucht langs het masker geeft soms een irriterend en/of droog gevoel aan neus en ogen.
  • Het apparaat maakt geluid.
  • U bent aan uw bed of stoel gebonden.
  • Indien u te veel lucht inslikt, kunt u een opgeblazen gevoel krijgen door lucht in uw maag. 

In de praktijk 

De verpleegkundige zet het apparaat en andere noodzakelijke dingen op uw kamer klaar. Vervolgens maakt zij het masker met behulp van klittenband achter op uw hoofd vast. Wanneer het masker voor uw gevoel goed zit, wordt het apparaat aangezet en zult u voelen dat de in- en uitademing met een bepaalde druk verloopt.
Sommige patiënten moeten hier erg aan wennen, voor andere patiënten kan het als een opluchting voelen. Dat is voor iedereen verschillend. Bespreek gerust uw gevoelens hierover of andere vragen met uw behandelend arts of de verpleegkundige. 

Meer informatie 

Heeft u vragen over deze behandeling, neemt u dan contact op met:

Verpleegafdeling Longgeneeskunde 
Rijnstate Arnhem
Tel. 088 - 005 6525

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!