Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Ademhalingsondersteuning NIV (Longgeneeskunde)

Samen met uw behandelend arts heeft u besloten om te starten met een NIV-behandeling. Dat is omdat u last heeft van acute ernstige benauwdheid. En die verbetert niet genoeg na een behandeling met medicijnen of is zo ernstig dat een behandeling met medicijnen niet meer mogelijk is. Hier leest u wat de NIV-behandeling inhoudt en voor u kan betekenen. 

Hoe werkt de ademhaling? 

Tijdens de ademhaling nemen de longen bij inademing zuurstof op en wordt bij uitademing onder andere koolzuurgas uitgescheiden. Als u, om welke reden dan ook, niet effectief ademhaalt, kan uw gaswisseling verstoord raken. Hierdoor kan het koolzuurgehalte stijgen en het zuurstofgehalte dalen. Dit wordt respiratoire insufficiëntie genoemd, ofwel een onvoldoende ademhaling. Hierbij ontstaat een ernstig tekort aan zuurstof en/of een overmaat aan koolzuurgas in uw bloed. Dit kan allerlei klachten geven zoals: benauwdheid, hoofdpijn, concentratiestoornissen en sufheid overdag. 

Hoe werkt NIV?

NIV staat voor Niet Invasieve Ventilatie. Met de NIV-behandeling proberen we uw ademhaling zo te ondersteunen, dat de gaswisseling in uw longen verbetert. Daarvoor gebruiken we een apparaat.

Het apparaat voor Niet Invasieve Ventilatie

U krijgt een transparant masker op dat met een slang is aangesloten aan het apparaat. Via het apparaat krijgt u door druk zuurstof toegediend. Bij inademing wordt de druk hoger en bij uitademing lager. Uw eigen inademing en uitademing gaan dus gewoon door. Het masker bedekt uw neus en mond. Met het masker op kunt u dus gewoon lezen of tv-kijken. Ook praten is mogelijk. U bent alleen moeilijker te verstaan en het is vermoeiend. Als u medicijnen moet innemen of wilt eten of drinken, maken we het masker los. Het is belangrijk dat u het masker in het begin zoveel mogelijk op houdt. Hoelang precies hangt af van hoe de behandeling aanslaat.

De verpleegkundige voert aan het begin van de behandeling regelmatig verschillende controles bij u uit. Ze meet bijvoorbeeld uw bloeddruk, pols en temperatuur. Daarnaast houdt ze continu het zuurstofgehalte in uw bloed in de gaten. Dat gebeurt met een knijper op uw vinger (ook wel saturatiemeter genoemd). De arts laat regelmatig bloed bij u prikken. In uw bloed is de verhouding tussen het koolzuurgehalte en zuurstofgehalte te zien. Hierdoor kan de arts snel beoordelen of de behandeling aanslaat en of de instellingen van het apparaat misschien moeten worden veranderd.

Voordelen NIV 

  • U kunt makkelijker ademhalen.

Nadelen NIV 

  • Lekkage van lucht langs het masker geeft soms een irriterend en/of droog gevoel aan neus en ogen.
  • Het apparaat maakt geluid.
  • U bent aan uw bed of stoel gebonden.
  • Als u te veel lucht inslikt, kunt u een opgeblazen gevoel krijgen door lucht in uw maag. 

In de praktijk 

De verpleegkundige zet het apparaat en andere materialen die nodig zijn klaar op uw kamer. Vervolgens zet ze het apparaat aan en maakt ze het masker met klittenband achter op uw hoofd vast. Sommige patiënten moeten hier erg aan wennen, voor andere patiënten kan het als een opluchting voelen. Dat is voor iedereen verschillend. Bespreek gerust uw gevoelens hierover of andere vragen met uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: