Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Ademhalingsondersteuning NIV (acute afdelingen)

U bent opgenomen op de Intensive Care of Medium Care voor masker-beademing. De afkorting van deze behandelingsvorm is NIV. Deze informatie is een aanvulling op de mondelinge informatie die u en uw naaste krijgen van de intensive-care arts en de verpleegkundige die u verzorgt. Hier leest u wat deze behandeling inhoudt, waarom u deze krijgt en hoe u er mee kunt omgaan.

Wat betekent NIV?

De afkorting NIV staat voor: Niet-Invasieve Ventilatie. In plaats van 'ventilatie' kunt u ook 'beademing' lezen. Het is een behandeling waarbij een masker met een beademingsapparaat ondersteuning biedt tijdens zowel de in- als de uitademing.

Verstoring in de ademhaling
Tijdens de ademhaling vindt er gaswisseling plaats in uw longen. Hierbij wordt de ingeademde zuurstof via de longen in het bloed opgenomen en koolzuurgas (CO2) vanuit het bloed door de longen weer uitgeademd. Deze gaswisseling is bij u verstoord door een verminderde longconditie, bijvoorbeeld ten gevolge van COPD of een longontsteking. Twee belangrijke gevolgen van deze verstoorde gaswisseling zijn ernstige benauwdheid en een suf gevoel.

Hoe verloopt de behandeling?

Het NIV-apparaat ondersteunt uw ademhaling tijdens zowel de in- als de uitademing. Hiermee is de gaswisseling beter waardoor ook uw conditie verbetert. Met de NIV-behandeling kunnen we (invasieve) beademing via een beademingsbuisje in de luchtpijp voorkomen.

Hoe werkt het NIV beademingsapparaat?

NIV gebeurt door middel van een masker. Via het apparaat wordt met een bepaalde druk lucht, meestal in combinatie met zuurstof, in uw longen geblazen. Uw eigen ademhaling wordt ondersteund en verbeterd waardoor koolzuurgas beter uitgeademd kan worden.
Bij de uitademing geeft de beademingsmachine tegendruk. De tegendruk zorgt ervoor dat alle longblaasjes geopend blijven en de zuurstof beter opgenomen kan worden. Het apparaat neemt uw ademhaling dus niet over.

Bloedonderzoek
Eventueel krijgt u een infuus in de polsslagader waar makkelijk bloed uit af te nemen is. Anders vindt er minimaal één keer per dag een bloedafname plaats via een vingerprik of een prikje in de pols. De bloedafname (bloedgas) geeft informatie over zuurstof- en koolzuurwaarde van het bloed. Om tot een optimale behandeling te komen is er regelmatig overleg tussen de Intensive Care-arts en de verpleegkundige.

De eerste behandeling met NIV

De eerste momenten van de behandeling zijn vaak moeilijk. U bent al benauwd en dan krijgt u ook nog eens een masker op uw gezicht. Het masker zit vrij strak om te voorkomen dat er lucht langs het masker verdwijnt. Het kan voor u moeilijk zijn zich hier aan over te geven en te beseffen dat u zo juist meer lucht zult krijgen. De verpleegkundige begeleidt u hierin stap voor stap en geeft u de nodige adviezen. Voor een zo goed en snel mogelijk resultaat is het belangrijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van de behandeling. Het is erg belangrijk goed op uw ademhaling te letten en ook goed aan te geven hoe u zich voelt.

Praten tijdens NIV

Het masker en de ingeblazen lucht maken het voor u moeilijk om goed te kunnen praten of iets te verstaan. De volgende tips voor uw naasten maken contact toch mogelijk:

  • kijk elkaar altijd goed aan als u praat;
  • stel gerichte vragen waarop iemand JA of NEE kan knikken;
  • praat duidelijk en articuleer goed.

Als het mogelijk is, proberen we de behandeling buiten de bezoekuren te geven zodat u gewoon met uw bezoek kan praten. Wij zijn ons er van bewust dat de behandeling met masker voor uw naasten de eerste keer kan leiden tot een schrikreactie. Wij proberen hen zo goed mogelijk voor te bereiden als zij op bezoek komen.

Eten en drinken

Als uw conditie het toelaat, kan de NIV-behandeling even gestopt worden zodat u kan eten en drinken. De ingeblazen lucht kan al snel tot een droge mond en keel leiden. Als u daar behoefte aan heeft kunt u tussendoor iets drinken. De verpleegkundige helpt u hierbij.

Maskers

Tijdens de NIV-behandeling maken we gebruik van twee verschillende maskers. Bij het starten van de behandeling bekijken we welk masker voor u het meest geschikt is. In de beginfase gebruiken we meestal het mond-neusmasker. Afhankelijk van het resultaat van de behandeling en uw ervaring met dit masker wisselen we soms naar het gezichtsmasker.

Mond-neusmasker: masker over de mond en neus
Gezichtsmasker: een groot masker over het gehele gezicht

Stoppen met NIV

De non-invasieve beademing kan enkele uren tot enkele dagen duren. Gaat het beter met u, dan bouwen we de NIV in kleine stappen af en stoppen we uiteindelijk. U krijgt dan weer zuurstof toegediend via een slangetje in de neus of met een zuurstofkapje. Het kan zijn dat u na het stoppen van de NIV-behandeling eerst nog Optiflow-zuurstoftherapie via de neus krijgt. Hiermee wordt verwarmde zuurstof met een hogere druk toegediend.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: