Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Aandrangincontinentie

Klachten bij aandrangincontinentie

Bij aandrangincontinentie ontstaat er een plotselinge neiging om te plassen die u niet kunt stoppen. De blaasspier knijpt onverwacht samen en u plast zonder dat u van tevoren gewaarschuwd bent. Vaak is de tijd te kort om het toilet te bereiken. We noemen aandrangincontinentie ook wel 'urge-incontinentie’.

Contact met water, kou of alleen al de sleutel in het slot steken als u thuiskomt, wekt vaak de dringende behoefte om te plassen op. U moet heel vaak plassen en dit kan overdag, ’s nachts en bij volkomen rust het geval zijn. Bij deze vorm verliest u vaak in één keer de hele blaasinhoud.

Aandrangincontinentie komt voor bij mannen en vrouwen. De oorzaak kan neurologisch van aard zijn, maar ook ander onderliggend lijden heeft mogelijk een effect, bijvoorbeeld suikerziekte of psychisch lijden. Soms is er ook geen directe oorzaak te vinden voor aandrangincontinentie.

Hoe stellen we de diagnose?

De huisarts verwijst u door naar Continentiezorg van Rijnstate Clinics. Daar krijgt u altijd eerst een afspraak bij een continentieverpleegkundige. De continentieverpleegkundige inventariseert uw klachten, beantwoordt uw vragen en geeft u informatie over de verschillende soorten incontinentie, de behandelmogelijkheden en welke incontinentiematerialen er beschikbaar zijn. Ook probeert zij u meteen een behandeladvies te geven. Denk hierbij aan fysiotherapie, blaastraining en/of behandeling met medicijnen. Het is ook mogelijk dat we u nog verder onderzoeken. Na het bezoek aan de continentieverpleegkundige volgt een tweede afspraak bij de gynaecoloog of uroloog. Daar vindt verder onderzoek plaats en starten we de behandeling.

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Bij aandrangincontinentie zijn er verschillende behandelingen mogelijk:

  • Blaastraining: het proberen te vergroten van uw blaascapaciteit door middel van blaastraining (uitstellen van plassen). Een gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut of continentieverpleegkundige leert u dit. Ook bespreken zij leefadviezen met u.
  • Medicatie (anti-cholinergica)
  • Blaasspoelingen
  • Neurostimulatie (PTNS): bij neurostimulatie stimuleren we de zenuwen met zachte elektrische pulsen. Zo is het mogelijk om de zenuwen die verantwoordelijk zijn voor de controle van de blaas te beïnvloeden.
  • Botox-injecties: als we botox (botuline-toxine) in de blaasspier spuiten, wordt de signaaloverdracht van de zenuwuiteinden naar de blaasspier geblokkeerd. Hierdoor neemt het samentrekken van de blaas af. Daarnaast blokkeert de behandeling waarschijnlijk ook gevoelszenuwen vanuit de blaas, waardoor u minder aandrang heeft om te plassen.

Rijnstate Clinics

Voor deze behandeling ontvangen wij u graag bij Rijnstate Clinics. Rijnstate Clinics is onderdeel van Rijnstate. Bij Rijnstate Clinics zijn we gespecialiseerd in planbare zorg. Planbare zorg is zorg die medisch gezien geen spoed heeft. Maar vaak voor de beleving van de patiënt wel spoed heeft. We bieden de beste medische zorg met snelle toegangstijden, de beste medisch specialisten en een vast zorgteam. Met de vertrouwde expertise en het hoogwaardige operatiekamercomplex van Rijnstate zijn we er voor iedereen.

Wilt u meer weten over deze behandeling neem dan contact op met de polikliniek Urologie via 06 - 25448328 of urologie@rijnstateclinics.nl.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: