Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

6-Tioguanine/6TG (Thiosix) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van tioguanine. Hier leest u informatie over dit geneesmiddel. Deze informatie is echter géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundige terecht. 

Algemeen

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziekte voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontsteking onderdrukken maar de huidige medicijnen kunnen de ziekte niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen. 

Werking 

Uw behandelend arts schrijft meestal tioguanine voor wanneer andere medicijnen niet of onvoldoende hebben geholpen of wanneer het niet lukt om langdurig prednisongebruik af te bouwen.

Tioguanine behoort tot de groep van de thiopurines zoals ook azathioprine en 6-mercaptopurine (onderhoudsmedicatie). Dit zijn geneesmiddelen die de natuurlijke lichaamsafweer beïnvloeden. Bij patiënten met chronische darmziekten worden azathioprine en 6-mercaptopurine als eerste afweeronderdrukkende medicijn ingezet. Circa 20% van de patiënten kan deze middelen niet goed verdragen. Als vervanger kan tioguanine worden voorgeschreven. Tioguanine wordt in het lichaam omgezet tot dezelfde stof die uit azathioprine en 6-mercaptopurine voortkomt (6TGN) maar volgt een andere omzetting waardoor een ander bijwerkingprofiel ontstaat.

Tioguanine wordt ook gebruikt bij kwaadaardige aandoeningen vanwege het remmend effect op de cel woekering. Omdat is gebleken dat tioguanine in lage doseringen ook de werking aanpast van witte bloedcellen die belangrijk zijn bij een ontstekingsproces, heeft het middel ook een gunstig effect op de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. De dosering van Tioguanine is bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa echter vele malen lager dan bij de behandeling van kwaadaardige aandoeningen. Hierdoor zullen de bijverschijnselen ook minder vaak voorkomen en milder van aard zijn. Dit is belangrijk om te weten, daar het mogelijk is dat de bijsluiter die u van uw apotheek krijgt, gericht is op mensen met kwaadaardige aandoeningen.

Tioguanine moet veelal twee tot drie maanden gebruikt worden voordat het effect optimaal merkbaar is. Daarom gaat u wellicht, in overleg met uw arts, in eerste instantie door met de medicatie die u al gebruikt. Wanneer blijkt dat u goed op het middel reageert en er geen bijwerkingen optreden, kan tioguanine langdurig gebruikt worden.

Bijwerkingen

Over het algemeen wordt tioguanine goed verdragen. Toch kunnen bij een deel van de mensen bijwerkingen optreden die soms ernstig kunnen zijn. Vandaar dat een strikt schema is opgesteld met bloedcontroles en contactmomenten om in een vroeg stadium bijwerkingen te kunnen signaleren. Bij vroege herkenning en direct staken van het geneesmiddel verdwijnen over het algemeen de klachten en verschijnselen snel. 

Vaak (1-10%)
Misselijkheid en verlaging van de witte bloedcellen en bloedplaatjes.

Soms (0,1-1%)
Leverfunctiestoornis, alvleesklier ontsteking, bloedarmoede. Virale, bacteriële en schimmelinfecties. Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag en jeuk. Ontsteking van het mondslijmvlies.

Zelden (<0,1%)
Beenmergschade met tekort aan rode- en witte bloedcellen en bloedplaatjeshuid en beenmerg.

Zeer zelden (<0,01%)
Bij langdurig gebruik: schade aan de lever. Vooral een goedaardige woekering van cellen die uiteindelijk verlittekening en functiestoornis tot gevolg kan hebben.

Wanneer contact opnemen?

Indien u klachten of verschijnselen bemerkt die mogelijk samen hangen met de medicijnen adviseren wij u dringend direct contact op te nemen met de MDL arts of verpleegkundige. In avond en nacht neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis of eventueel de huisarts. Ook bij twijfel kunt u laagdrempelig contact met ons opnemen. 

Zonlicht en uv-straling 

Patiënten die tioguanine gebruiken, kunnen een verhoogd risico lopen op huidproblemen, waaronder huidkanker. Vermijd daarom als u tioguanine gebruikt een te grote blootstelling aan zonlicht en uv-straling. Gebruik zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. Wij raden het gebruik van een zonnebank af. 

Interactie met andere stoffen

Wees voorzichtig met alcohol. Alcohol verhoogt de kans op leverafwijkingen bij gelijktijdig gebruik met tioguanine. Wij adviseren u daarom uw alcoholgebruik te matigen.

Interactie met andere medicijnen

Tioguanine kan bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen (versterkte) bijwerkingen veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat u aangeeft welke andere geneesmiddelen u gebruikt. (Bijvoorbeeld bloedverdunners, anti-jicht middelen, antibiotica, anti- epileptica).

Ook uw apotheek houdt interactie tussen geneesmiddelen in de gaten. Bij vragen kunt u bij de MDL arts,-verpleegkundige of apotheek terecht.

Gebruik 

Dosering  
De dosis is onder andere afhankelijk van uw lichaamsgewicht. Gebruik altijd de dosering die uw arts u heeft voorgeschreven en nooit meer of minder.

Inname
Neem dit medicijn bij voorkeur in op een lege maag, dus tot een half uur voor of vanaf een uur na een maaltijd. Gelijktijdige inname met voedsel kan dit medicijn namelijk minder werkzaam maken.

Vergeten tioguanine te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen en laat de gemiste dosering dus achterwege.

Zwangerschap

Overleg bij zwangerschapswens met uw behandelend arts of verpleegkundige over uw medicatie. Er is onvoldoende informatie over de effecten van tioguanine in de zwangerschap. Daarom is er sterke terughoudendheid en wordt het alleen in overleg met de behandelend arts gebruikt. Hierbij rekening houdend dat een opvlamming tijdens de zwangerschap schadelijker kan zijn voor het kind dan de schade van de medicatie.

Bij vragen neem dan bij voorkeur vóór de zwangerschap contact op met uw MDL arts of -verpleegkundige.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de veiligheid van tioguanine bij het geven van borstvoeding. Hoewel tioguanine maar in kleine hoeveelheden in de moedermelk komt wordt het gebruik tijdens de borstvoedingsperiode afgeraden. Ook over deze moeilijke afweging kunt u met uw MDL arts, kinderarts en gynaecoloog spreken. 

Vaccinaties

Meld altijd aan de arts dat u tioguanine gebruikt. Tioguanine kan de werkzaamheid van sommige soorten vaccins verminderen en de kans op bijwerkingen door de vaccins vergroten. Vaccinatie met een verzwakt levend vaccin, zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts of BCG moeten vermeden worden tijdens het gebruik van tioguanine. Overleg met uw MDL-arts of -verpleegkundige indien u moet worden gevaccineerd.

In verband met de chronische ziekte en de medicatie wordt geadviseerd om jaarlijks de griepvaccinatie aan te vragen bij de huisarts.

Te nemen maatregelen

In de bijsluiter kunt u strenge hygiënische adviezen over het gebruik van de medicatie aantreffen. In de dosering waarin tioguanine wordt gebruikt in de behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa volstaat u met normale hygiëne. 

Ziet u bij het openmaken van de verpakking kapotte tabletten? Sluit de verpakking dan weer goed en breng deze terug naar de apotheek. Voorkom dat poeder van de tabletten zich door het huis verspreidt, anders kunnen uw huisgenoten er mee in aanraking komen. Krijgt u wat poeder uit gebroken tabletten op uw huid of in uw ogen? Was uw huid dan goed af. Spoel uw ogen met veel water. 

Vragen? 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met uw MDL-arts of -verpleegkundige. 

Contact 

De MDL-verpleegkundigen van maandag tot en met vrijdag bereikbaar. Wanneer u belt met de spreekuurassistenten van de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten op telefoonnummer 088 - 005 6800 plannen zij dezelfde of volgende dag een telefonische afspraak voor u in. U kunt ook contact opnemen door middel van een e-consult in Mijn Rijnstate via www.mijnrijnstate.nl/mijnrijnstate. Let op: bij spoed is een e-consult niet geschikt. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: