Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

24-uurs pH-meting

In overleg met de behandelend arts van uw kind heeft u besloten een vierentwintig uurs pH-meting bij u kind te laten verrichten in het Kindercentrum van Rijnstate Arnhem. Hiervoor wordt uw kind vierentwintig uur opgenomen. Bij dit onderzoek wordt een dag en een nacht de zuurgraad in de slokdarm gemeten. U doet er goed aan uw kind op het onderzoek voor te bereiden, indien mogelijk. De gang van zaken bij het onderzoek wordt hier in grote lijnen beschreven. 

Reden van onderzoek 

Dit onderzoek wijst uit of het maagzuur vanuit de maag terugstroomt naar de slokdarm en of dit samenvalt met het optreden van klachten zoals huilen, spugen of ademhalingsproblemen. Daarnaast kan worden vastgesteld of de frequentie en duur van het terugstromen van het maagzuur (pathologisch) zijn.

Voor het onderzoek 

Stop drie dagen voor de meting met maagzuur remmende geneesmiddelen en ingedikte voeding, tenzij de arts anders voorschrijft.

Vooraf niet eten en niet drinken 

Voor het onderzoek moet uw kind een lege maag hebben. Uw kind mag in de vier voorafgaande uren voor het onderzoek niets meer eten en drinken. Als het onderzoek in de ochtend begint, mag uw kind geen ontbijt. Wanneer het onderzoek na 12.00 uur begint, mag uw kind nog tot 08.00 uur iets eten en/of drinken. Daarna mag het niets meer drinken, ook geen water.

Ziekte 

Mocht uw kind, een paar dagen voor de afspraak, onverwachts ziek worden, geeft dit dan door aan de afdeling. Als uw kind in aanraking komt met een kind dat een besmettelijke (kinder) ziekte heeft, zoals waterpokken, rodehond, bof, mazelen of kinkhoest, moet u ook contact met de afdeling opnemen. Misschien betekent dit dat de afspraak moet worden uitgesteld.

Onderzoek 

U wordt op de afgesproken dag in het Kindercentrum verwacht. De verpleegkundige van het Kindercentrum brengt u naar de afdeling Endoscopie. Tijdens het onderzoek kunt u bij uw kind blijven. Het is fijn als u, bij opname een fopspeen of eventueel een knuffel meeneemt.

Op de afdeling Endoscopie wordt door een verpleegkundige een sonde (slangetje) via de neus in de slokdarm gebracht. Dit is een naar gevoel. Als de sonde eenmaal op z'n plaats zit, heeft uw kind er weinig last meer van. De sonde wordt met een pleister op de neus en wang vastgeplakt. Aan het einde van de sonde is een kastje aangesloten, dat de zuurgraad in de slokdarm registreert. Na het inbrengen van de sonde wordt er een controlefoto gemaakt, om te kijken of de sonde goed ligt. Vierentwintig uur later wordt de sonde verwijderd en kunnen de gegevens worden afgelezen via de computer. 

Tijdens de meting kan uw kind zonder probleem spelen, eten en drinken.

Rapportage 

Het is van belang dat de volgende gebeurtenissen en het tijdstip ervan worden genoteerd: 

  • houding: liggen, staan of zitten
  • voedingen: begin en einde
  • inname van medicijnen
  • activiteiten: huilen, spelen, slapen en dergelijke
  • klachten (bijvoorbeeld spugen): aard, begin en einde hiervan.

De bovenstaande gebeurtenissen worden door de verpleegkundige of door u op een speciale lijst bijgehouden. 

Aandachtspunten 

  • Het kastje dat op de sonde is aangesloten mag niet nat worden. Het is niet bestand tegen stoten of vallen.
  • Zo nodig worden de armen en handen van uw kind met behulp van een armkoker gefixeerd. Zo kan uw kind de sonde er niet uittrekken.
  • U moet erop toezien dat de sonde niet knikt tijdens bewegingen van uw kind (meting kan dan storen).
  • Overdag en 's avonds mogen beide ouders aanwezig zijn, één ouder kan blijven slapen.

Uitslag van het onderzoek

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een bezoek op de poli om de uitslag van het onderzoek te bespreken.

Vragen 

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stel ze dan gerust aan de arts of verpleegkundige voordat het onderzoek plaatsvindt.

Telefoonnummers 

Polikliniek Kindergeneeskunde: 088 - 005 7782
Afdeling Kindergeneeskunde: 088 - 005 6963

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: