24-uurs druk- en/of zuurmeting slokdarm
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Het onderzoek

Hoe verloopt het onderzoek? 

Dag 1 
Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw Rijnstatekaart mee. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. U meldt zich bij de aanmeldzuil van de afdeling Endoscopie in Rijnstate Arnhem, routenummer 18. Een verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoeksruimte. Twee verpleegkundigen voeren het onderzoek uit. 

Drukmeting 
We vragen u om op de onderzoektafel te gaan zitten. Via uw neus wordt een dun slangetje (katheter) ingebracht. Dit doet geen pijn, maar het is een wat vervelend gevoel. Tijdens het inbrengen moet u een paar keer slikken zodat de katheter gemakkelijk naar binnen kan gaan. U mag hierbij een paar slokjes water nemen om het slikken van de katheter makkelijker te maken. Als de katheter op de juiste plaats ligt, wordt hij vastgeplakt op uw neus en gaat u plat liggen. Vervolgens krijgt u van de verpleegkundige tien kleine slokjes water te drinken. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. De katheter wordt hierna verwijderd. 

24-uurs zuur- en/of drukmeting 
Aan de 24-uurs zuur- en/of drukmeting gaat altijd een drukmeting vooraf om de plaats van de katheter te bepalen. Voor de 24-uurs zuurmeting plaatsen we vervolgens een andere katheter via uw neus in uw slokdarm. Krijgt u naast de zuurmeting ook een 24-uurs drukmeting? Dan krijgt u twee katheters. De katheter wordt aangesloten op een recorder (een kastje), die u als schoudertas mee naar huis krijgt. Als de apparatuur is bevestigd, krijgt u instructies van een verpleegkundige. Ook krijgt u een dagboek mee. In het dagboek houdt u de volgende gebeurtenissen bij: 

  • Hoe laat eet en drinkt u, en wat.
  • Wanneer gaat u plat liggen.
  • Als u klachten heeft, zoals zuurbranden, pijn op de borst of zure oprispingen, is het belangrijk dat u op het gebroken hartje op de recorder drukt en de klachten opschrijft in het dagboek.

Tijdens de 24 uur probeert u uw gewone dagelijkse bezigheden te doen. Maar deze maatregelen moet u naleven:

  • U mag niet douchen, baden en zwemmen. Het kastje mag namelijk niet nat worden.
  • Als u gaat slapen, kunt u het kastje naast u neerleggen. 

Dag 2 
U komt de volgende dag op het afgesproken tijdstip terug op de afdeling Endoscopie. U hoeft nu niet nuchter te zijn. Een verpleegkundige verwijdert de katheter en neemt het dagboek met u door. Het verwijderen van de katheter doet geen pijn. Hierna kunt u direct en op eigen gelegenheid naar huis. U mag uw maagmedicijnen weer volgens schema innemen nadat de katheter is verwijderd. 

De recorder wordt aangesloten op de computer en de gegevens worden ingelezen. 

Wanneer krijgt u de uitslag? 

Voor de uitslag kunt u terecht bij de arts die het onderzoek aanvraagt. De uitslag is na drie tot vier weken bekend. De arts verwerkt het onderzoek in een digitaal verslag. De uitslag wordt ook naar uw huisarts gestuurd.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: