Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Medewerkers Rijnstate en social media

Rijnstate omarmt het gebruik van social media door haar medewerkers. Daarbij vinden we het belangrijk dat onze medewerkers de voordelen en het nut hiervan zien en daarnaast ook de mogelijke valkuilen. Hiervoor hebben we richtlijnen opgesteld die we hebben vertaald in een korte flyer.