Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


  • 18 januari: Mini-symposium 'Team Down in town'
  • Het behandelteam Kindergeneeskunde van Rijnstate organiseert op woensdag 18 januari 2017 een mini-symposium over de zorg voor kinderen met Downsyndroom (DS). Lees meer

  • 08 april: Symposium 'Het kind in de schijnwerpers'
  • Op zaterdag 8 april delen wij graag onze kennis en ervaring over de technieken en behandelmethoden voor pijnbestrijding bij acute, chronische, palliatieve pijn en sedatie met u. We gaan in op de vraag hoe om te gaan met sedatie, pijn en non-farmacologische pijnbehandeling bij kinderen op de verschillende afdelingen. Lees meer

Symposia en congressen

Leren, opleiden en onderzoek vormen een cruciaal onderdeel van Rijnstate als topklinisch ziekenhuis en ‘teaching hospital’. Met regelmaat worden er daarom binnen Rijnstate bijeenkomsten georganiseerd, zoals congressen, symposia en werkconferenties. Veelal vinden deze plaats in het ziekenhuis in Arnhem, waar een goed gefaciliteerde accommodatie beschikbaar is.

Congressen & Evenementen
Congressen & Evenementen, onderdeel van de afdeling Marketing & Communicatie, biedt professionele ondersteuning bij de organisatie van interne, regionale en landelijke bijeenkomsten. Deze zijn gericht op diverse professionals in de zorg, zoals (medisch) specialisten, management en verpleegkundigen.

Congressen & Evenementen adviseert bij de ontwikkeling, vorm, opbouw en inhoud van een bijeenkomst. Zij helpt bij het opstellen van een (congres)begroting, verzorgt de accreditatie aanvraag en sponsorcontracten en geeft advies over het adequate inzetten van communicatiemiddelen. Daarnaast begeleidt Congressen & Evenementen het drukwerk en verzorgt de (financiële) deelnemersadministratie van de bijeenkomst.

Enkele voorbeelden van bijeenkomsten die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd:

  • 'De acute zorg op orde in het Vasculair Centrum', symposium
  • 'Een kijkje op de vingers en in de pols', symposium
  • 'Minder gewicht, minder zorgen?', symposium
  • Wetenschapssymposium

Meer weten
In de Agenda kunt u zien welke symposia en congressen binnenkort plaatsvinden. Wilt u een bijeenkomst organiseren of meer informatie? Neem dan contact op met Congressen & Evenementen.

Contact

E-mail: evenementen@rijnstate.nl
Telefoon: 088 - 005 7840