Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Samenwerking Rijnstate - Altenova

06-09-2011 

Welke samenwerking heeft Rijnstate met Altenova?
Patiënten die een beroerte (CVA) hebben gehad gaan na hun ziekenhuisopname vaak naar een verpleeghuis om te revalideren. Als er in het verpleeghuis van keuze van de patiënt geen plaats is, verwijst Rijnstate Arnhem patiënten na 7 dagen in het ziekenhuis door naar verpleeghuis Altenova van Pleyade om daar te beginnen met revalidatie.
Altenova zorgt ervoor dat er altijd plaats is om deze patiënten op te vangen.
Vanuit Altenova wordt de doorstroom naar een ander verpleeg- of verzorgingstehuis gecoördineerd. Deze samenwerking zijn wij in februari 2010 aangegaan.

Waarom is Rijnstate deze samenwerking met Altenova aangegaan?

Patiënten moesten vaak lang wachten voordat ze in een verpleeghuis terecht konden om te revalideren. Soms lagen zij wel 20 dagen in het ziekenhuis, omdat er geen plaats was in de verpleeghuizen. Er moest een oplossing komen, in het belang van onze patiënten. Verpleeg- en revalidatiecentra zijn volledig ingericht in het verlenen van revalidatiezorg, ziekenhuizen niet. Bovendien was en is het belangrijk dat in het ziekenhuis weer ruimte wordt gemaakt voor de opvang van nieuwe en acute CVA-patienten.

Met Altenova hebben wij toen afgesproken dat patiënten die niet snel een plek kunnen krijgen in het verpleeghuis van hun keuze, naar Altenova worden doorverwezen om te beginnen met revalidatie. Vanuit Altenova wordt, als de patiënt dat wil, de doorstroom naar een ander verpleeg- of verzorgingstehuis gecoördineerd.

Reactie van andere verpleeghuizen

Een aantal andere verpleeghuizen was bezorgd over een mogelijke beperking van keuzevrijheid van patiënten voor een verpleeghuis. Met deze verpleeghuizen zijn we uitgebreid in gesprek gegaan, en hebben we onze redenen voor de overeenkomst toegelicht. Aan deze verpleeghuizen is bevestigd dat als het verpleeghuis van keuze binnen 5 dagen wel plek heeft voor de CVA-patiënt, de patiënt naar het huis van keuze gaat voor revalidatie. Heeft het verpleeghuis geen plek binnen deze termijn, dan wordt de patiënt geadviseerd naar Altenova te gaan, waar een plek gegarandeerd is.
Daar wordt de patiënt (minimaal 14 dagen) opgenomen totdat er wel plek is bij het verpleeghuis naar keuze.

Heeft Rijnstate patiënten gedwongen naar Altenova te gaan, terwijl ze dit niet wilden?

Patiënten hebben altijd de vrijheid zelf het verpleeghuis te kiezen waar ze willen revalideren. Als er geen plek is in het verpleeghuis van voorkeur, worden patiënten verwezen naar Altenova. Wij mogen en willen patiënten daartoe nooit dwingen. Als er patiënten zijn die deze keuzevrijheid niet hebben gevoeld, dan spijt ons dat.

Wist Rijnstate dat de zorg bij Altenova niet optimaal was?

Ja, wij hebben eind 2010 enkele klachten ontvangen over de revalidatiezorg van Altenova. Deze hebben wij besproken met Altenova en samen hebben we verbeteracties benoemd in de aanpak van de zorg en de verhoging van de neurologische deskundigheid binnen het verpleeghuis.
Altenova is hiermee aan de slag gegaan en heeft nieuw en meer personeel aangenomen. Deskundigen van Rijnstate hebben scholing verzorgd binnen Altenova en wij hebben een van onze hoofden Neurologie 1 dag per week gedetacheerd naar Altenova om daar te helpen de benodigde verbeteringen door te voeren.

Rijnstate doet er alles binnen haar mogelijkheden aan om haar patiënten zo snel mogelijk de best mogelijke zorg te bieden. Wij hebben echter maar beperkte invloed op de zorg in verpleeghuizen. Wij realiseren ons dat verpleeghuizen het niet gemakkelijk hebben: er is weinig geld en er heerst een personeelstekort. Toch eisen wij kwaliteit van zorg als wij doorverwijzen, en we zijn blij dat Altenova ons in staat stelt betrokken te zijn bij het doorvoeren van verbeteringen en het realiseren van deze kwaliteit.

Waarom verwijst Rijnstate nog steeds door naar Altenova, nu de Inspectie voor de Gezondheidszorg Altenova onder verscherpt toezicht heeft gesteld?

Wij zijn van mening dat het nog steeds verantwoord is onze patiënten door te verwijzen naar Altenova voor revalidatiezorg na een CVA. Natuurlijk altijd in overleg met de patiënt en zijn of haar familie.
De Inspectie geeft belangrijke verbeterpunten aan en ook Rijnstate zag verbeterpunten bij Altenova. Veel van deze verbeterpunten zijn voor de revalidatiezorg inmiddels al geïmplementeerd: de artsenbezetting is op orde, er zijn verpleegkundige coördinatoren aangesteld, behandelplannen zijn op orde, er is multidisciplinair overleg ingevoerd en er is opnieuw verplichte scholing voor alle zorgmedewerkers gepland.

Wij vertrouwen erop dat de ingezette verbeteracties hun vruchten gaan afwerpen. Op het moment dat de Inspectie bij controle echter niet voldoende verbetering constateert, dan zal Rijnstate de verwijzing van haar patiënten naar Altenova heroverwegen.