Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Oproep patiënten van Rijnstate voor onderzoek ziekenhuisbacterie

20-04-2017 

Bij vier patiënten in Rijnstate Arnhem is de ziekenhuisbacterie Acinetobacter aangetroffen. Voor gezonde mensen is deze ziekenhuisbacterie ongevaarlijk, maar voor mensen met verminderde weerstand kan de bacterie infecties veroorzaken. Deze infecties zijn moeilijker te behandelen omdat de ziekenhuisbacterie ongevoelig is voor antibiotica die gewoonlijk worden voorgeschreven. Om verdere verspreiding te voorkomen krijgen deze week zo’n 200 oud-patiënten die in contact zijn geweest met de vier besmette patiënten de vraag om zich bij de huisarts ook te laten testen op de Acinetobacter.

Onderzoek op de aanwezigheid van de Acinetobacter

De huisarts maakt uitstrijkjes van keel, anus en eventuele wonden. Deze worden onderzocht op de aanwezigheid van de Acinetobacter. Na ongeveer een week is bekend of de ziekenhuisbacterie wel of niet is aangetroffen. Een behandeling is vervolgens niet nodig; de bacterie verdwijnt vanzelf uit het lichaam. Als patiënten die de bacterie hebben opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen (om een andere redenen dan de bacterie), worden zij in isolatie verpleegd om verspreiding te voorkomen. Geïsoleerd verpleegd worden betekent dat de patiënt op een eenpersoonskamer wordt verpleegd. Alle zorgmedewerkers dragen handschoenen en schort tijdens de verzorging.

Voor sommige patiënten ook een brief over VRE

Een aantal van deze 200 oud-patiënten ontvangt ook een brief over de VRE-bacterie waar Rijnstate sinds enkele maanden mee te maken heeft. Er is een kleine kans dat zij ook deze bacterie bij zich dragen. Rijnstate heeft sinds december 2016 te maken met de VRE-bacterie. Net als de Acinetobacter is de VRE-bacterie een ziekenhuisbacterie die voor gezonde mensen ongevaarlijk is, maar bij ernstig zieke mensen kan zorgen voor infecties, die behandeld moeten worden met speciale antibiotica. Er zijn tot nu toe geen patiënten ziek geworden van de VRE-bacterie.

Verspreiding van bacteriën voorkomen

Het oproepen van deze patiënten is één van de vele maatregelen die Rijnstate treft om de kans op verspreiding van ziekenhuisbacteriën nog verder te verkleinen.