Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Medicijnpaspoort voor alle patiënten

12-12-2011 

In Rijnstate worden per jaar een half miljoen patiënten op de poliklinieken gezien en vinden ruim 75.000 opnames plaats. De meeste patiënten gebruiken thuis medicijnen, voorgeschreven door de huisarts of specialist, maar ook medicijnen die patiënten zelf bij de drogist kopen. Om zo veilig mogelijke zorg te bieden is het essentieel dat de behandelend arts op de hoogte is van het medicijngebruik van patiënten. Daarom introduceert Rijnstate het medicijnpaspoort.

Het medicijnpaspoort

Het medicijnpaspoort is een document waarin de actuele medicijngegevens van een patiënt vermeld staan. Patiënten van Rijnstate krijgen het papieren pasoort thuisgestuurd vóór opname of eerste polikliniekbezoek. Het document wordt door de patiënt zelf ingevuld en bijgehouden en blijft in eigendom van de patiënt. Het medicijnpaspoort is ook online beschikbaar via www.rijnstate.nl/medicijnpaspoort. Hier is het medicijnpaspoort te downloaden. In afwachting van een veilige landelijke elektronische uitwisseling van medische gegevens, bijvoorbeeld via het Landelijk Schakel Punt (LSP), werkt Rijnstate vooralsnog met het papieren medicijnpaspoort.

Privacy

Doordat de patiënt zijn eigen informatie meeneemt en aan de arts overhandigt, geeft hij per definitie toestemming voor overdracht van zijn medicatiegegevens en is de privacy gewaarborgd. Ook houdt de patiënt zelf zijn veranderingen in geneesmiddelgebruik (wijzigingen of stoppen) bij. Vanzelfsprekend blijft het schrijven van recepten door de arts onveranderd plaatsvinden.

Gebruik medicijnpaspoort

Patiënten van Rijnstate krijgen het papieren paspoort thuisgestuurd vóór opname of eerste polikliniekbezoek. De patiënt vult het zelf in, bijvoorbeeld aan de hand van geneesmiddelendoosjes. Patiënten die hier niet toe in staat zijn of twijfelen over de juistheid, wordt geadviseerd een medicatieoverzicht bij de eigen apotheek op te vragen. Juiste informatie over de medicijnen is belangrijk voor veilige en optimale zorg. Artsen binnen Rijnstate vragen hiernaar om goed inzicht te krijgen in alle medicijnen die door de patiënt gebruikt worden.

Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens

Het Medicijnpaspoort maakt deel uit van de invulling aan de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, die door de IGZ vanaf 1 januari 2012 wordt gehandhaafd. Hiermee er is bij elk contact met een voorschrijver altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar, waarop het medisch handelen wordt gebaseerd. Voor meer informatie zie www.medicatieoverdracht.nl.