Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Hoe overleeft een bloedcel?

23-09-2010 

Frans Willekens, werkzaam voor het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium van het Ziekenhuis Rijnstate, verdedigt vrijdag 24 september zijn proefschrift over de overlevingsstrategieën van de rode bloedcel. De verdediging en promotieplechtigheid vinden plaats om 13.00 uur aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Overlevingsstrategie inspiratie voor betere rode bloedcellen voor transfusie
Na 120 dagen verdwijnen rode bloedcellen uit de bloedbaan. In deze 120 dagen verliezen de rode bloedcellen 20 procent van het rode, zuurstofdragende eiwit hemoglobine. Willekens heeft de oorzaken van het hemoglobineverlies onderzocht in samenhang met beschadigingen in de membraan, die de rode bloedcel omhult. Dit onderzoek geeft mogelijk richting aan verdere verbetering van de rode bloedcellen die bewaard worden voor transfusie en die ook veranderingen ondergaan.

Het bleek dat de rode bloedcellen hemoglobine verliezen door de vorming en afsnoering van hemoglobinebevattende blaasjes, de vesikels. Vesikels worden snel uit de bloedbaan weggevangen door macrofagen. Deze herkennen de vesikels onder andere aan de vetachtige stof fosfatidylserine. De snelle klaring van vesikels voorkomt ongewenste stolselvorming, die door de vesikels kan ontstaan. In vesikels zijn beschadigde vormen van een membraaneiwit gevonden, die het antigeen vormen waardoor oude cellen herkend worden. Dit antigeen wordt herkend door natuurlijk voorkomende autoantistoffen. Op vesikels zijn ook antistoffen gevonden, die door macrofagen herkend kunnen worden.

Deze bevindingen wijzen erop dat vesikelvorming voor de rode bloedcel een manier is om zich te ontdoen van beschadigde membraaneiwitten en de daarmee geassocieerde herkenning door macrofagen. Zo wordt een vroegtijdig einde van de rode bloedcel voorkomen. Mogelijk leiden deze resultaten tot een verbetering van rode bloedcellen die gebruikt worden voor transfusie.

Curriculum vitae
Frans Willekens (Middelburg, 1947) studeerde scheikunde in Nijmegen en klinische chemie in Arnhem. Bovenstaand onderzoek deed hij op het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium van het Ziekenhuis Rijnstate en op de afdelingen Biochemie en Laboratorium Medische Immunologie van het UMC St Radboud. Willekens werkt als klinisch chemicus voor Ziekenhuis Rijnstate.

Meer informatie
Het proefschrift draagt de titel ‘Erythocyte versiculation a survival strategy’ en bestaat uit zes artikelen die Willekens eerder heeft gepubliceerd. De afzonderlijke publicaties zijn in te zien op de wetenschapspagina van onze website.