Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


De maatschappen Interne Geneeskunde van Arnhem/Velp en Zevenaar per 1 juli 2011 gefuseerd

06-07-2011 

In navolging van de meeste maatschappen binnen Rijnstate, fuseren nu ook de maatschappen Interne geneeskunde van Arnhem/Velp en Zevenaar. De internisten gaan samenwerken in één maatschap om zo hun krachten te bundelen en samen eenzelfde hoge kwaliteit van zorg te bieden voor alle inwoners van Arnhem, Rheden en De Liemers.

Interne geneeskunde blijft uiteraard beschikbaar op zowel locatie Arnhem als Zevenaar evenals in Velp, Dieren en Arnhem-Zuid, om zo de hoge kwaliteit van zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te kunnen leveren.

Wat verandert er?

Nieuwe gezichten

Per 1 juli vormen de 17 internisten van Arnhem en 4 internisten van Zevenaar één regionale maatschap. De specialisten gaan vanuit verschillende vakgroepen op alle locaties werken. Dat betekent dat met name in Zevenaar verwijzers en hun patiënten met een aantal nieuwe artsen te maken krijgen.

Onze samenwerking met u

Er verandert in onze samenwerking niet veel. De dienstdoende internist bereikt u nog op dezelfde wijze: in Zevenaar via tel. 088 - 005 9999 en in Arnhem via tel. 088 - 005 6807.
Ook uw verwijzingen kunnen op de huidige wijze blijven verlopen: u verwijst naar Arnhem en/of Zevenaar, net zoals u dat nu doet.
Wel is het van belang dat verwijzers in de Liemers nog meer dan voorheen bij hun verwijzing rekening houden met het feit dat patiënten aan een gespecialiseerde internist gekoppeld zullen worden.

Gespecialiseerde kennis en kunde

Verwijzers en hun patiënten in De Liemers kunnen vanaf 1 juli profiteren van gespecialiseerde deskundigheid van de internisten. Op basis daarvan is de maatschap onderverdeeld in de vakgroepen hematologie-oncologie, nefrologie, infectieziekten, endocrinologie (waaronder schildklierziekten en osteoporose) en DiVAs (Diabetes Vasculair Adipositas centrum). Naast de vele reeds beschikbare specialisaties wil de maatschap zich nog meer gaan richten op de ouderengeneeskunde.

Interne geneeskunde blijft op alle Rijnstate-locaties

Interne geneeskunde blijft beschikbaar op alle locaties van Rijnstate. In Zevenaar blijven de kliniek, de polikliniek en de dagverpleging gevestigd. De polikliniek in Zevenaar wordt in nabije toekomst uitgebreid met gespecialiseerde spreekuren van de vakgroepen. Daardoor hoeven patiënten uit de regio Zevenaar voor bepaalde behandelingen niet meer naar Arnhem te gaan.

De verschillende locaties gaan intensiever gebruikmaken van elkaars faciliteiten, zoals dure apparatuur en expertise. Om deze reden kán het gebeuren dat een patiënt uit Zevenaar voor een bepaalde complexe behandeling of onderzoek naar Arnhem wordt doorverwezen. De eerste afspraak met de arts, het vooronderzoek en de nazorg vinden zo veel mogelijk gewoon plaats op de (ziekenhuis)locatie naar keuze.

Maag-darm-leverziekten (MDL)

In Arnhem/Velp heeft de specialisatie Maag-darm-leverziekten zich in 2004 afgesplitst van de maatschap Interne geneeskunde. De MDL-artsen vormen daar een aparte maatschap. Van de 5 huidige internisten in Zevenaar zal zich er één, namelijk de heer H. Seinen, aansluiten bij de maatschap MDL van Arnhem/Velp. Dit vindt naar verwachting begin 2012 plaats. Tot die tijd blijft de heer Seinen ongewijzigd zijn vak uitoefenen in Zevenaar.

Wij zijn ervan overtuigd dat de fusie van de maatschappen bijdraagt aan een verhoging van de kwaliteit van onze samenwerking én van de zorg voor onze gezamenlijke patiënten.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de veranderde werkwijzen en uitbreidingen van ons zorgaanbod naar aanleiding van de fusie.


Met vriendelijke groet,

De maatschap Interne Geneeskunde Rijnstate

Dhr. J.P. van den Berg, internist-infectioloog en ouderenzorg, tevens voorzitter en specialistmanager
Dhr. R.J.B. Blaisse, internist-oncoloog
Dhr. M.J. Blans, internist-intensivist, tevens specialistmanager
Mw. G.S. Bleumink, internist-endocrinoloog (waaronder DiVAs)
Dhr. H. de Boer, internist-endocrinoloog (waaronder DiVAs)
Dhr. F.H. Bosch, internist-intensivist
Dhr. J. Douma, internist-oncoloog en palliatieve zorg
Mw. E.H. Gisolf , internist-infectioloog
Dhr. M.M.C. Hovens, internist-vasculair geneeskundige (waaronder DiVAs)
Mw. H.A.H. Kaasjager, internist-vasculair geneeskundige (waaronder DiVAs) en internist-nefroloog
Dhr. R. Komdeur, internist-hematoloog tot 14-7, opvolger Mw. E van der Spek (per 1-9)
Dhr. M.P. Kooistra, internist-nefroloog
Dhr. H.J. van Leeuwen, internist-intensivist
Mw. E.J.M. Mattijssen, internist-hematoog/oncoloog
Mw. K.J. Parlevliet, internist-nefroloog
Dhr. L.J.M. Reichert, internist-nefroloog
Dhr. C. Richter, internist-infectioloog
Mw. E.M.G.J. Schipper–Reintjes, internist-nefroloog
Dhr. R.L. Stuijver, internist en ouderenzorg, tevens specialistmanager Zevenaar
Dhr. A.J. Vlot, internist-hematoloog
Dhr. T. van Voorthuizen, internist-oncoloog