Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


MIL: Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium

'Specialist in eerstelijnsdiagnostiek'

Wat doet het Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium?
Microbiologie
Op het Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium (MIL) wordt onderzocht of bepaalde micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels of parasieten) zich in het lichaam bevinden of hebben bevonden. Dit wordt gedaan met verschillende technieken, zoals:

 • Bacteriologische of mycologische kweek
  • Bacteriën, gisten en schimmels worden gekweekt uit patiëntmateriaal. Hiervan kan ook een resistentiebepaling worden verricht.
 • Serologie
  • Aan de hand van antilichamen en antistoffen wordt aangetoond of het lichaam in contact is (geweest) met een ziekteverwekker.
 • Moleculaire diagnostiek
  • Door middel van een PCR (Polymerase Chain Reaction) kunnen DNA en RNA van verschillende soorten micro-organismen worden aangetoond. Deze techniek is gevoeliger dan een kweek. Echter kan geen resistentiebepaling worden verricht.
 • Parasitologie
  • Naast het gebruik van de PCR (zie Moleculaire diagnostiek) worden sommige parasieten (zoals wormen en malaria) nog onder de microscoop aangetoond.

Immunologie
Immunologie richt zich op het ontdekken en behandelen van ziekten die worden veroorzaakt door een afwijkende afweerreactie. Een te hard werkend immuunsysteem (te hoge weerstand) leidt bijvoorbeeld tot allergieën of auto-immuunziekten, zoals diabetes en reuma. Een te lage weerstand leidt tot infecties. Immunologisch onderzoek wordt, net als serologisch onderzoek, vaak verricht uit bloed van de patiënt. Het laboratorium doet onderzoek naar de aanwezigheid van specifieke (auto)antistoffen en andere componenten (complement, lymfocyten) van het immuunsysteem.

ISO 15189
Het Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium (MIL) van Rijnstate is ISO 15189 geaccrediteerd. De ISO 15189 accreditatie omvat de internationale richtlijn voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor medische laboratoria.

Met een ISO 15189 accreditatie geeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is in de laboratoriumresultaten van het MIL.

Overige diensten van het MIL
Naast het leveren van geaccrediteerde en uitstekende diagnostiek richt het MIL zich op een goede relatie met optimale advisering en ondersteuning van haar klanten. Het MIL helpt u graag door middel van:

 • Zeer gemakkelijk en snel intercollegiaal overleg (tel. 088 - 005 5455), ook in het weekend (via de centrale van Rijnstate);
 • Advies over gericht en kostenbesparend aanvragen; achtergrondinformatie voor huisartsen gegeven door een arts-microbioloog, over het aanvragen van afzonderlijke bepalingen. Dit in verband met de toename van vragen van patiënten over facturen;
 • Feedback op aanvraaggegevens door een arts-microbioloog; hoe zien de productiestatistieken van uw huisartsenpraktijk, HaGro of zorginstelling eruit ten opzichte van de gehele eerste lijn?
 • Farmacotherapeutisch overleg (FTO); bezoek van een arts-microbioloog dat dieper in gaat op een onderwerp naar keuze, zoals antibiotica, urineweginfecties, luchtweginfecties of SOA's;
 • Instructie bij het gebruik van dipslides; als uw praktijk gebruik maakt van dipslides kan ondersteuning worden geboden bij juist gebruik en de interpretatie hiervan.
 • De bodedienst die op bepaalde tijden huisartsenpraktijken bezoekt om materialen voor het MIL op te halen, zodat deze gekoeld en snel op het laboratorium aankomen.

Contact
Het MIL gelooft dat u het beste weet wat u van ons nodig heeft. Neem daarom gerust contact met ons op als u meer wilt weten over onze dienstverlening of wanneer u een verzoek voor ons heeft. Ook voor praktische vragen, kunt u contact opnemen met Manja Peters of Caroline de Mooij via telefoonnummer 088 – 005 5455 of per e-mail.

Tarieven Medisch Microbiologisch en Immunologisch onderzoek
De tarieven die het MIL hanteert, zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het is lastig is om van tevoren precies aan te geven wat de kosten van een bepaald onderzoek zullen zijn, omdat dit afhangt van eventueel aanvullend en/of vervolgonderzoek. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om bij een patiënt uit te zoeken voor welke antibiotica een gevonden bacterie nog gevoelig is.

Bekijk het overzicht met tarieven.

Voor het opvragen van andere tarieven kunt u contact opnemen met Manja Peters via 088 - 005 5804 of per e-mail.

Stel uw vraag aan het MIL
Indien u vragen heeft kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar eerstelijnmil@rijnstate.nl. Wij streven er naar om uw vragen op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden. De vragen kunnen vakinhoudelijk zijn, maar mogen ook over andere zaken gaan.

Maatschap MMMIG
Hoe kunnen wij onze service verbeteren?
MRSA
Veelgestelde vragen