Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Hiv-zorg

In Nederland zijn er 25, door de overheid aangewezen, ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in de HIV behandeling. Rijnstate Arnhem is daar een van. De HIV-zorg is onderdeel van de onderdeel van het specialisme Infectieziekten van de afdeling Interne Geneeskunde.

Het behandelteam

Op de polikliniek Infectieziekten werken internist/infectiologen en verpleegkundig specialisten die onder andere gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met een hiv-infectie. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in de behandeling van hepatitis B en C en tropische ziekten.

  • Dr. M.A. Claassen, internist/infectioloog (Mark)
  • Dr. R.J. Hassing, internist/infectioloog (Robert-Jan)
  • Mw. dr. E.H. Gisolf, internist-infectioloog (Jet)
  • Mw. drs. N. Langebeek, verpleegkundig specialist (Nienke)
  • Mw. drs. G. ter Beest, verpleegkundig specialist (Gerjanne)
  • Mw. P. van Bentum, verpleegkundig specialist (Petra)
  • Mw. M. de Leeuw, secretaresse (Marja)


Het bezoek aan de polikliniek

Op de polikliniek wordt er gewerkt met een medisch en verpleegkundig spreekuur. De verpleegkundig specialisten hebben een vervolgopleiding gevolgd, waardoor zij bevoegd zijn om ook medische handelingen te verrichten, daarnaast bieden zij ook informatie, voorlichting en begeleiding. Hierdoor kan het voorkomen dat u niet elk bezoek door een arts wordt gezien.
Het medisch spreekuur is altijd een gekoppelde afspraak, waarbij u eerst uw arts bezoekt en aansluitend een afspraak heeft bij de verpleegkundig specialist. Elke patiënt heeft zijn/haar vaste arts en verpleegkundig specialist.

Eerste afspraak

Is er bij u een hiv-infectie is vastgesteld? Dan kunt u een afspraak maken via de secretaresse van de polikliniek. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van uw huisarts, GGD of andere hulpverlener. Uw eerste afspraak is altijd bij een van de verpleegkundig specialisten. Zij neemt onder andere een anamnese af, verricht lichamelijk onderzoek en vraagt een bloedonderzoek aan. Twee tot drie weken later volgt een vervolgafspraak bij de arts en verpleegkundig specialist. Bij ernstige medische problemen vindt dit eerder plaats.

Contact

Voor het maken of wijzigen van uw afspraak of het stellen van vragen kunt u bij voorkeur tussen 08.30 – 12.30 bellen met de secretaresse, telefoon 088 005 6780.

Krijgt u het antwoordapparaat, spreek dan uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Een mail sturen kan ook infectieziekten@rijnstate.nl