Uw ziekenhuis met lokaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid.


Specialismen

Ischemische pijn van het been

Bij een afsluiting van een slagader in het been of de lies ontstaat er zuurstofgebrek in het gebied achter de afsluiting. Deze afsluiting geeft ernstige pijnklachten. Dit is pijn bij vaatlijden, ook wel ischemische pijn genoemd.
In het begin is er sprake van een zeurderige pijn. Deze pijn gaat later over in een heftige pijn bij bewegen, waarbij de pijn weer verdwijnt na rust. De klachten worden steeds heftiger. Uiteindelijk kunnen zelfs open wonden ontstaan die moeilijk genezen. Het aangedane lichaamsdeel zal wit kleuren en koud aanvoelen.

De behandeling

In overleg met u bepaalt uw behandelend arts wat de beste behandeling is:
• Met medicijnen
• Chirurgische ingreep om de bloedvaten weer ‘open’ te krijgen, zoals een dotterbehandeling, het inbrengen van een stent of een operatie.
• Sympathectomie (zie ook de folder sympatectomie): Bij een sympatectomie wordt een deel van het onwillekeurige zenuwstelsel naar het been uitgeschakeld. Hierdoor ontstaat er een vaatverwijding in het been, en dus een betere doorbloeding. Op deze manier heerst er minder zuurstofgebrek in het been, en ervaart u minder pijn.
• De ingreep gebeurt terwijl u op de buik ligt. Tijdens de ingreep krijgt u een licht slaapmiddel toegediend, zodat u zich kunt ontspannen.
• Onder röntgendoorlichting wordt een naald in de rug geplaatst. Met behulp van contrastmiddel wordt gecontroleerd of de naald op juiste positie zit. Dan worden, door de naald te verhitten, bepaalde zenuwen naar het been verhit. De zenuwen die zorgen voor vasoconstrictie (vaatvernauwing) zijn dan uitgeschakeld. Hierdoor ontstaat er vaatverwijding, en zal de pijn in het been verminderen.
• Neuromodulatie of ruggenmergstimulatie: hierbij worden elektroden in het wervelkanaal ingebracht. Via de elektroden worden de zenuwbanen behandeld met elektrische pulsen. Hierdoor verandert de pijngeleiding in de zenuwbanen en kan de pijn in het ischemische been verminderen. Dit is een zeer intensieve en uitgebreide behandeling. U wordt eerst uitgebreid onderzocht om te weten of u hiervoor in aanmerking komt. Uw behandelend arts vertelt u hier meer over.